Translate

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Trung Pháo đối tả pháo phong xa_中炮对左炮封车Tên sách: 中炮对左炮封车 Trung Pháo Đối Tả Pháo Phong Xa
Tập sách: 象棋现代布局丛书 Tượng kì hiện đại bố cục tùng thư
Tác giả: 金启昌 Kim Khải Xương
NXB: 蜀蓉棋艺出版社 Thục Dung Kỳ Nghệ Xuất Bản Xã
Năm: 1998
Định dạng: pdf_scan
Tải về: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBObjdnOEU5UDFUOVk/view?usp=drivesdk

Nguồn: HYCHESS.COM