Translate

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

30 vạn cục trung quốc tượng kì kì phổ- 30万局中国象棋棋谱

Kích thước: 1.85GB 
Software Thể loại: CBL 
Ngôn ngữ Phần mềm: Tiếng Trung Quốc

Mục lục-目录详细列表:
一、华山快棋库
1.华山快棋库
2.华山快棋库
二、古谱棋书

三、大师棋路

四、布局棋库

五、排局赏析

六、杯赛风云

七、棋研探秘

八、象棋丛书

九、布局飞刀

。。。。。。


Pass: fmvt