Translate

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Trung Pháo đối tả pháo phong xa_中炮对左炮封车Tên sách: 中炮对左炮封车 Trung Pháo Đối Tả Pháo Phong Xa
Tập sách: 象棋现代布局丛书 Tượng kì hiện đại bố cục tùng thư
Tác giả: 金启昌 Kim Khải Xương
NXB: 蜀蓉棋艺出版社 Thục Dung Kỳ Nghệ Xuất Bản Xã
Năm: 1998
Định dạng: pdf_scan
Tải về: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBObjdnOEU5UDFUOVk/view?usp=drivesdk

Nguồn: HYCHESS.COM

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

30 vạn cục trung quốc tượng kì kì phổ- 30万局中国象棋棋谱

Kích thước: 1.85GB 
Software Thể loại: CBL 
Ngôn ngữ Phần mềm: Tiếng Trung Quốc

Mục lục-目录详细列表:
一、华山快棋库
1.华山快棋库
2.华山快棋库
二、古谱棋书

三、大师棋路

四、布局棋库

五、排局赏析

六、杯赛风云

七、棋研探秘

八、象棋丛书

九、布局飞刀

。。。。。。


Pass: fmvt