Translate

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Tượng kì tàn cuộc công sát pháp_象棋残局攻杀法

Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOenBUamp1NUR3WHM/view?usp=drivesdk

中炮进三兵对屏风马

中炮进三兵对屏风马 1996
Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOQlhsUkIxQXQtakk/view?usp=drivesdk

Tượng kì chiến lý thất chương_象棋战理七章

link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOUVFvV0hrLThGM2M/view?usp=drivesdk

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Tập thể hình theo phương pháp Max-OT


Tập thể hình theo phương pháp Max-OT

Trong tài liệu này, tác giả sẽ hướng dẫn các bạn một phương pháp tập khác hẳn so với những quan niệm trước đây về tập thể hình. Nó sẽ giúp các bạn đạt tới kết quả nhanh hơn, rõ rệt hơn.


Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOcXR4UHNvalA5V1E/view?usp=drivesdk
Link phụ: http://download.com.vn/download/downloadurl?softwareid=14356&token=305655547&url=http%3a%2f%2fw7.getpedia.net%2fData%2fSoft%2f2009%2f11%2f24%2fTapTheHinh-Download.com.vn.zip#

P/S: ứng dụng mở prc như: Zo Reader , Calibre , ...

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017