Translate

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Tổng hợp sách cờ thế

Hơn 50 file pdf sách cờ thế tiếng trung
Link: https://drive.google.com/folderview?id=0BznrsjTJKZBOTVBfT21LM0xURFk

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

Giang hồ kì cục sưu bí-江湖棋局搜秘

Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOOGVyZlM2MUpaQkU/view?usp=drivesdk

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Tổng hợp sách võ thiếu lâm

Link: https://drive.google.com/folderview?id=0BznrsjTJKZBOY3lnNWU5M3lWYzA

Tiến mã cục

Tiến mã cục_进马局

  1. Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOX2lYSklWdU92MkU/view?usp=drivesdk

Tổng hợp sách cờ tiếng Việt

Tổng hợp sách cờ tiếng Việt
Link: https://drive.google.com/folderview?id=0BznrsjTJKZBOTlQ5RVY3Mm1sYjg

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Khởi mã đối đĩnh tốt

Khởi mã đối đĩnh tốt
Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOVU9fNXhhSy1Falk/view?usp=drivesdk

Mai hoa phổ

Tân biên mai hoa phổ
Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOVTM5SmNQU0MydTQ/view?usp=drivesdk

Quất trung bí

Quất trung bí tường giải
Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOd21UalJaTDlKaVU/view?usp=drivesdk

Tượng kì quán quân thực chiến tinh biên

Tượng kì quán quân thực chiến tinh biên
Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOQlNKNmp4OS1TeVU/view?usp=drivesdk

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Quá Cung Pháo Đối Tả Trung Pháo

Quá Cung Pháo Đối Tả Trung Pháo. Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOWEVhTVJCMGVjZ2s/view?usp=drivesdk

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Tổng hợp sách cờ Tướng

Tổng hợp sách cờ Tướng PDF

Hơn 400 file pdf được tinh lọc từ hàng ngàn ebook , cập nhật liên tục.
Link: https://drive.google.com/folderview?id=0BznrsjTJKZBOamk5R2hkcTgtNzQ

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Bộ sưu tập sách cờ tướng khai cục

Bộ sưu tập sách cờ tướng khai cục

Hơn 120 file pdf cập nhật liên tục
Link: https://drive.google.com/folderview?id=0BznrsjTJKZBOUmFTTjdyMGhYTk0

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Bộ sưu tập sách cờ tướng trung cục

Bộ sưu tập sách cờ tướng trung cục

Hơn 50 file pdf cập nhật liên tục
Link: https://drive.google.com/folderview?id=0BznrsjTJKZBOeE1QRTZVbkhueDg

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

Bộ sưu tập sách cờ tướng tàn cục

Bộ sưu tập sách cờ tướng tàn cục

Gần 100 file pdf cập nhật liên tục

Link: https://drive.google.com/folderview?id=0BznrsjTJKZBOZ0FOTUNvdUE1NWs

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Kỳ nghệ tạp chí - 棋艺杂志Link: https://drive.google.com/folderview?id=0BznrsjTJKZBOeEpsSmFYQXduNmc

( còn tiếp )

Tượng Kỳ Hiện Đại Bố Cục Tùng Thư_象棋现代布局丛书

Tượng Kì Hiện Đại Bố Cục Tùng Thư


-象棋现代布局丛书系列全部书名(26本)


Gồm:

1-五六炮对屏风马 孟昭忠 海洋 毛继忠
2-五七炮对屏风马 刘海亭
3-五八炮对屏风马 刘海亭 杨典 毛继忠
4-五九炮对屏风马 孙志伟 刘海亭
5-中炮过河车对屏风马平炮兑车 金启昌 刘海亭
6-中炮过河车对屏风马左马盘河 刘海亭 杨典
7-中炮进三兵对屏风马 金启昌 刘海亭 王钦
8-夹马炮对屏风马 屠景明
9-中炮巡河炮对屏风马专集 孙志伟 刘海亭
10-中炮对屏风马横车专集 孙志伟 刘海亭
11-中炮七路马对屏风马 程明松
12-中炮横车七路马对屏风马 张晓平海洋
13中炮对左炮封车 金启昌
14-偏锋炮 屠景明15-顺炮全集 王嘉良 李德林
16-列手炮新编 王嘉良
17-中炮对三步虎转列炮 王嘉良
18-过宫炮对左中炮 温满红
19-过宫炮新编 金启昌 刘海亭 阳辅
20-士角炮新编 金启昌 刘海亭 阳辅
21-中炮对反宫马 张影富
22-中炮对单提马 董志新
23-仙人指路专集(上) 卜风波
24-仙人指路专集(下) 尚威
25-飞相局 金启昌 刘海亭 阳辅
26-进马局 赵庆阁
1-ngũ lục pháo đối bình phong mã _mạnh chiêu trung ,hải dương, mao kế trung
2-ngũ thất pháo đối bình phong mã _lưu hải đình
3-ngũ bát pháo đối bình phong mã_ lưu hải đình, dương điển,mao kế trung
4-ngũ cửu pháo đối bình phong mã- tôn chí vĩ, lưu hải đình
5-trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa _kim khải xương, lưu hải đình
6-trung pháo quá hà xa đối bình phong mã tả mã bàn hà _lưu hải đình, dương điển
7-trung pháo tiến tam binh đối bình phong mã _kim khải xương,lưu hải đình, vương khâm
8-giáp mã pháo đối bình phong mã_đồ cảnh minh
9-trung pháo tuần hà pháo đối bình phong mã chuyên tập_ tôn chívĩ , lưu hải đình
10-trung pháo đối bình phong mã hoành xa chuyên tập _tôn chí vĩ , lưu hải đình
11-trung pháo thất lộ mã đối bình phong mã _trình minh tùng
12-trung pháo hoành xa thất lộ mãđối bình phong mã _trương hiểu bình, hải dương
13-trung pháo đối tả pháo phong xa_ kim khải xương
14-thiên phong pháo_ đồ cảnh minh
15-thuận pháo toàn tập_ vương gialương, lí đức lâm
16-liệt thủ pháo tân biên _vương gia lương
17-trung pháo đối tam bộ hổ chuyển liệt pháo_ vương gia lương
18-quá cung pháo đối tả trung pháo_ ôn mãn hồng
19-quá cung pháo tân biên _kim khải xương,lưu hải đình , dương phụ
20-sĩ giác pháo tân biên_ kim khải xương, lưu hải đình , dương phụ
21-trung pháo đối phản cung mã _trương ảnh phú
22-trung pháo đối đan đề mã _đổng chí tân
23-tiên nhân chỉ lộ chuyên tập ( thượng )_ bặc phong ba
24-tiên nhân chỉ lộ chuyên tập ( hạ )_ thượng uy
25-phi tương cục _kim khải xương, lưu hải đình, dương phụ
26-tiến mã cục _triệu khánh các
Link: https://drive.google.com/folderview?id=0BznrsjTJKZBOVmVYN1ZscFRIdkU

Tượng kỳ thực chiến tàn cục tùng thư _象棋实战残局丛书

Xa pháo tung hoành-车炮纵横
https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOYVdKSXFZYjkxdkU/view?usp=drivesdk
Xa Mã Trì Sính-车马驰骋
https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOU1lsYTFhZndkRnc/view?usp=drivesdk
Xa binh-车兵(卒)竞势
https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOVVh5ak8xamY3bDA/view?usp=drivesdk
Xa pháo binh công sát-车炮兵(卒)攻杀
https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOSEN0VGxJUHZyczg/view?usp=drivesdk